Westerwolde stoot gemeentehuis in Wedde af

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde had besloten om, onder voorbehoud van toekenning van budget door de raad, het gemeentehuis in Wedde vanaf 1 december 2022 niet meer te gebruiken als kontoorlocatie. 

Dit betekent dat het gemeentehuis in Sellingen voorlopig ingericht werd als thuishaven voor bestuur en ambtelijke organisatie. De dienstverlening aan de inwoners in Westerwolde Noord verandert niet: zij kunnen voor burgerzaken terecht bij een servicepunt in de buurt.

Dichter bij de inwoner werken
Met het invoeren van gebiedsgericht werken had de gemeente minder werkplekken nodig in de gemeentehuizen. Medewerkers gaan dichter bij de inwoners werken en daarvoor werd gebruik gemaakt van andere gemeentelijke gebouwen. Daarnaast had het hybride werken ook in Westerwolde de toekomst. Bestuur en organisatie zien de voordelen hiervan en daarom neemt de behoefte aan werkplekken af. In eerste instantie worden de benodigde werkplekken ingericht in Sellingen. Pas na het vaststellen van het Strategisch Vastgoedplan zal er een keuze gemaakt worden voor definitieve huisvesting van het kontoorpersoneel.

Minimaal energielabel C
Op 1 januari 2023 moeten alle kontoorpanden van meer dan 100 vierkonte meter in Nederland minimaal energielabel C hebben. Het kontoorpand in Wedde beschikt over label F en verbouwingen zouden op zijn minst €500.000,- gaan kosten. Het college vindt het onverantwoord om dit bedrag uit te geven aan kontoorruimte die niet nodig is. Wel vindt het gemeentebestuur het van het grootste belang dat de dienstverlening in Westerwolde Noord voor de inwoners dichtbij aangeboden werd. Daarom werd ook geld gevraagd aan de raad om een servicepunt voor burgerzaken in te richten.

Op woensdag 27 oktober zal de gemeenteraad in de commissievergadering een voorstel behandelen over het budget om de voorgenomen stappen te financieren.

Via De Nieuwsbode