Wethouder Het Hogeland vreest een ‘financiële ramp’

NOORD-GRONINGEN – Als alle plannen van het Rijk doorgaan, vreest wethouder Eltjo Dijkhuis een financiële ramp voor Het Hogeland.

,,Niet meer en niet minder. We boeren er dan jaarlijks miljoenen op achteruit. Dat moet voorkomen worden’’, stelt de wethouder. Het college had zich vorige week gebogen over de plannen van het Rijk. Concreet houdt dit in dat er op korte termijn financiële voordelen zijn, maar dat het toch al arme Het Hogeland vanaf 2024 werd geconfronteerd met flinke kortingen en dus grote verliezen. De gemeente had becijferd dat het voordeel dit jaar rond de half miljoen euro ligt. Volgend jaar is dat 350.000 euro en een jaar later nog slechts 75.000 euro. Daarna schiet men in de min. In 2024 en 2025 gaat dit respectievelijk om een bedrag van 150.000 en 80.000 euro. 

De toezegging van het kabinet dat gemeenten meer geld tegemoet kunnen zien voor de jeugdzorg draagt bij aan een wat minder somber financieel perspectief. Dijkhuis: ,,In de voorjaarsnota schetsen we een somber financieel toekomstbeeld met een hele krappe financiële positie, amper reserves en onvoldoende geld voor de uitvoering van onderhoud aan wegen en gemeentelijke gebouwen. De financiële tegemoetkoming voor de kosten van jeugdzorg bieden in eerste instantie lucht. Maar het is nog de vraag of die tegemoetkoming structureel werd. Dat is hard nodig om gemeenten, en dus ook Het Hogeland, op de langere termijn adem te geven. In algemene zin zien we toch dat gemeenten door Den Haag onvoldoende gefinancierd worden. Dat maakt dat de rek er uit is. Er hangt ook nog een herziening van het Gemeentefonds, onze belangrijkste inkomstenbron, boven de markt.’’

Via De Ommelander

Reizen Laos