Wie verdient de Culturele Prijs van Drenthe?

ASSEN – Wie volgt Daniël Lohues op als winnaar van de Culturele Prijs van Drenthe? 

De provincie Drenthe is op zoek naar kondidaten. Deze oeuvreprijs is een waardering voor jarenlange prestaties in één of meerdere kunstdisciplines. 

Personen, groepen of instellingen die zich onderscheiden in één of meerdere van de volgende disciplines komen in aanmerking voor de Drentse Cultuurprijs: architectuur, amateurkunst, beeldende kunst, cultuurhistorie, dans, muziek, fotografie en film, vormgeving en design, theater en letteren. De winnaar van de prijs laat zich enerzijds inspireren door Drenthe, anderzijds verrijkt deze in belangrijke mate het culturele landschap van Drenthe. Eerdere prijswinnaars zijn zanger Daniël Lohues, fotograaf Harry Cock, architect Cor Kalfsbeek en schrijver Gerard Stout. 

De feestelijke prijsuitreiking is op maandag 11 april. Dan zal ook Daniël Lohues, de laatste winnaar van de Culturele Prijs, gehuldigd worden. Deze uitreiking is door coronamaatregelen uitgesteld. 

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe kent sinds 1995 tweejaarlijks de Culturele Prijs van Drenthe toe. De leden worden hierin geadviseerd door de Adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe. De Culturele Prijs van Drenthe bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en een bronzen legpenning.

Kandidaten aanmelden kon tot 10 januari via de website cultuurprijzen.drenthe.nl.

Via De Nieuwsbode