Wierde & Dijk herstelt natuur op groene erven

NOORD-GRONINGEN – Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk is een driejarig project gestart om de biodiversiteit op Noord-Groningse erven te vergroten. Het project ‘Landschapsherstel groene erven’ brengt de natuur op het erf in kaart, helpt erfeigenaren, zowel boeren als particulieren, met workshops en tuinadviezen en er is subsidie voor streekeigen beplanting. 

Groene erven van boeren en particulieren vormen natuuroases in het weidse Noord-Groningse buitengebied. Ze verfraaien het landschap en zorgen voor een gezonde leefomgeving voor vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren. Kleine natuurmaatregelen, zoals een nestkast of streekeigen beplanting, brengen een erf al tot leven. Binnen het project stonden lezingen, excursies langs natuurerven, workshops, brochures, artikelen en andere activiteiten op het programma.

Tien workshops

Verspreid over Noord-Groningen worden de komende jaren tien workshops gegeven, waar 150 deelnemers aan mee kunnen doen. Deelnemers krijgen theorie- en praktijkles over streekeigen beplanting en andere natuurmaatregelen. Er is subsidie voor streekeigen beplanting, zoals bloeiende en besdragende struiken en bijen- en vlinderplanten. Na de workshop krijgen de deelnemers een persoonlijk tuinadvies van een ervaren erfontwerper en werd in overleg de beplanting besteld die vanuit het project mogelijk is.

174 soorten dieren en planten

Om de waarde van de natuur op erven in beeld te brengen, gaat Wierde & Dijk inventariseren welke dieren en planten er leven. Vogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, libellen, wilde planten: op meerdere erven van leden van Wierde & Dijk brengen natuurkenners de soorten in kaart. De eerste rapportage, uitgevoerd in eigen beheer, over de flora op acht boerenerven laat maar liefst 174 soorten zien, waaronder diverse soorten stinsenplanten. Daarnaast zijn inventarisatie uitgevoerd naar erfvogels en wilde bijen. De eerste resultaten van de erfvogelinventarisatie lijken goed. Sommige boerenerven blijken bijenparadijzen. Vrijwilligers en leden van Wierde & Dijk helpen bij de inventarisaties in het project.

Wierde & Dijk

Wierde & Dijk is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. De vereniging werd gedragen door streekbewoners, zowel agrarische leden als burgerleden. De leden zetten zich in voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. De afgelopen jaren had Wierde & Dijk projecten uitgevoerd op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, agrarisch landschappelijk bouwen en landschapselementen als dijken en kolken.

Via De Ommelander