Woningcorporaties: ‘Uitlatingen NAM onbegrijpelijk’

NOORD-GRONINGEN – De gezamenlijke woningcorporaties in het Groninger aardbevingsgebied noemen de uitspraken van NAM-directeur Johan Atema ‘onbegrijpelijk’. De topman had in een interview in het NRC laten weten dat versterking van woningen in deze regio ‘niet meer nodig’ is.

Volgens Atema is versterking van maximaal 50 woningen afdoende in plaats van de 26.000 huizen die nu nog op de nominatie stonden. De Groninger corporaties, verenigd in de koepelorganisatie Kr8, noemen dit ‘voorbarig’. Kr8-voorzitter Anita Tijsma: ,,Pas na inspectie en beoordeling van de woning, blijkt of versterking nodig is. Wij willen dat de overheid zich houdt aan de afspraken die ze hierover ook recentelijk nog met ons en onze huurders had gemaakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM, die zich had teruggetrokken uit de versterkingsoperatie, dit soort uitspraken doet. Dit schaadt het vertrouwen en zorgt voor nieuwe onrust en onzekerheid voor de huurders van corporatiewoningen in het aardbevingsgebied.’’

De Kr8-corporaties bezitten ongeveer 25 procent van de woningen in het aardbevingsgebied. Het gaat om Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland.

Een uitgebreider verhaal over de uitspraken van Atema is te lezen op ommelander.info.

Via De Ommelander

Reizen Laos