Wrevel over onderhoud op sommige begraafplaatsen

Vervallen graven rond de Koepelkerk in Sappemeer.

Vervallen graven rond de Koepelkerk in Sappemeer.

HOOGEZAND – Er heerst onder bezoekers van begraafplaatsen in Midden-Groningen enige wrevel over het onderhoud van de kerkhoven. De gemeente erkent ook dat er hier en daar wel iets aan schort, en komt voor wat de gemeentelijke begraafplaatsen betreft in het najaar met een notitie met nieuw beleid. Voor begraafplaatsen die niet tot de gemeentelijke behoren lijkt het allemaal wat moeilijker.

De afgelopen periode zijn er meldingen bij de gemeente binnen gekomen over het onderhoud van de begraafplaatsen. ,,Door de periode van zon in combinatie met veel regen is er de laatste tijd veel onkruid gegroeid. Hierdoor zien de begraafplaatsen in de gemeente er minder verzorgd uit dan gewenst”, aldus een woordvoerder.

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemene beheer en onderhoud en rechthebbenden veelal voor de graven zelf. Het verwijderen van onkruid is een arbeidsintensieve en kostbare taak geworden. De gemeente verzorgde nog een extra inhaalactie op het algemene beheer en onderhoud, soms in samenwerking met bewoners.

Wrevel is er ook bij bezoekers van de begraafplaats rond de Koepelkerk in Sappemeer. ,,Hier en daar is het letterlijk en figuurlijk een puinhoop met grafzerken’’, vertelt een regelmatige bezoeker. Geen onderhoud en dat terwijl daar nog met regelmaat mensen worden begraven. Dat het voor het beheer wat moelijker lijkt te worden blijkt ook uit pamfletten die er aan bomen zijn geplakt: ‘Wilt u zelf alle overbodig geworden bloemen, bloemstukjes, bakjes en verpakkingen weer meenemen. Vanwege de kosten voor het afvoeren van afval zijn er geen afvalbakken meer op de begraafplaats’. Van die begraafplaats was niemand voor commentaar bereikbaar.

Via De Regiokrant