Zeventien gezinnen Aa en Hunze gedupeerd door Toeslagenaffaire

AA EN HUNZE – In de gemeente Aa en Hunze zijn 17 gezinnen getroffen door de Toeslagenaffaire Kinderopvang. Deze zijn door de Belastingdienst bij de gemeente gemeld. 

De kindertoeslagenaffaire leidde tot de val van het derde kabinet Rutte. Het aftreden van het kabinet hing samen met de toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en de toeslag voor de kinderopvang moesten terugbetalen.

De PvdA-fractie vroeg het college naar de ondersteuning die de gemeente kon leveren aan deze gezinnen. Volgens het college had de Stichting Attenta contact opgenomen met elf gedupeerden. Met zes andere recent gemelde gedupeerden werd zo snel mogelijk contact opgenomen. Een van de benaderde gedupeerden had aangegeven van het hulpaanbod van de gemeente gebruik te maken. Anderen kunnen altijd later als ze dat wensen hierover contact opnemen. 

De tot nu toe bij de gemeente bekende gedupeerden hebben volgens het college geen openstondende belastingschulden tot en met 2020. Voor de belastingen van dit jaar verwacht het college dat het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) binnenkort met nadere informatie komt omtrent het kwijtschelden van deze schulden. Op basis van deze informatie neemt het college een besluit over hoe te gaan handelen. Het Rijk en de VNG hebben in ieder geval een algemene regeling opgesteld voor de vergoeding van de kosten waarbinnen de gemeente de gemaakte kosten kon declareren. 

Via De Schakel

Reizen Laos