Zeventien nieuwe fietsoversteken in twee jaar

NOORD-GRONINGEN –  Oversteken over provinciale wegen is niet altijd even veilig en eenvoudig. Daarom werkt de provincie op deze plekken proactief aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Met het afronden van werkzaamheden aan twee oversteken tussen Warffum en Usquert zijn in de afgelopen twee jaar zeventien oversteken aangepakt. 

Vanwege de vaak hoge intensiteit en snelheid van het autoverkeer op provinciale wegen is het niet altijd eenvoudig om de weg in één keer over te steken. Op verschillende provinciale wegen is daarom een zogenaamde middengeleider geplaatst of een kleuraccent aangebracht in het midden van de weg. Deze maatregelen zorgen voor een veiligere oversteek. Fietsers en wandelaars kunnen in twee keer oversteken. Hierdoor werd het oversteken prettiger en overzichtelijker.

Groot onderhoud en herinrichting

Het aanpakken of aanleggen van een oversteekplaats werd vaak gecombineerd met groot onderhoud of de herinrichting van de provinciale weg of een dorpskern. Dat is voordeliger en zorgt ervoor dat de weg niet onnodig gestremd hoeft te worden. 

Dat verklaart ook waarom de meeste werkzaamheden plaatsvonden bij de N361 (tussen Groningen en Lauwersoog) en de N363 (tussen Ranum en Spijk). Op beide trajecten is groot onderhoud bezig of afgerond. De provincie doet regelmatig fietstellingen om veel of weinig gebruikte fietsoversteken te bepalen.

 Er zijn 10 nieuwe oversteken tussen Groningen en Lauwersoog (N361) gerealiseerd, 5 nieuwe oversteken tussen Ranum en Spijk (N363), 1 nieuwe middengeleider tussen Bedum en Ten Boer (N993) en 1 nieuwe middengeleider bij Leek (N372).

Meer veilige fietsoversteken

Ook de komende jaren blijft de provincie werken aan veiligere fietsoversteken. De provincie wil in de komende drie jaar nog vijftien fietsoversteken veiliger maken. De beslissing over welke fietsoversteken valt later dit jaar.

Via De Ommelander

Reizen Laos