Zoektocht naar bekendmakingen uit Tweede Wereldoorlog

NOORD-GRONINGEN – Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is op zoek naar bekendmakingen uit de Tweede Wereldoorlog.

Een bekendmaking of Bekonntmachung werd in de Tweede Wereldoorlog regelmatig gebruikt. Bijvoorbeeld om te laten weten dat de avondklok werd ingevoerd of als oproep voor mannen om zich aan te melden voor de Arbeitseinsatz. Maar ook als waarschuwing of om te laten weten dat er een doodstraf was uitgevoerd. Het was een algemeen gebruikt communicatiemiddel om een nieuwe wet of overheidsmaatregel bekend te maken aan de bevolking. Deze mededelingen werden gedrukt op een papieren aanplakbiljet en opgehangen op aanplakborden en zuilen. 

Het OVCG is op zoek naar meer bekendmakingen uit de provincie Groningen uit de periode voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Donderdag 21 oktober organiseert men hiervoor van 15.00 tot 18.00 uur een inzamelingsdag in de Groninger Archieven. Na een presentatie over het project De oorlog in bekendmakingen volgt de inzameling. De bekendmakingen kunnen zowel als schenking aan het centrum worden gegeven en er is ook de mogelijkheid om de bekendmakingen tijdelijk in bruikleen te geven en te laten scannen. Men krijgt dan de fysieke bekendmakingen terug, inclusief de digitale scans ervan.

Bekendmakingen zijn een vergeten bron. Ze zijn nooit systematisch verzameld, getoond en bestudeerd. Daar wil het OVCG samen met Netwerk Oorlogsbronnen en de Groninger Archieven verandering in brengen. Door bekendmakingen als specifieke bron te verzamelen, te digitaliseren en in kaart te brengen, krijgt men nieuwe inzichten over de machtsverhoudingen en wat de gevolgen van de nieuwe wetten en maatregelen waren voor de bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Via De Ommelander