Zorgen over dorpshuis van Zandeweer

Sinds 2015 zijn inwoners van Zandeweer, Doodstil en Eppenhuizen. al bezig met het verduurzamen van het dorpshuis. In het kader van de versterkingsoperatie is besloten het dorpshuis grotendeels te slopen en er een nieuw, duurzaam gebouw voor terug te bouwen. Het nieuwe dorpshuis werd in maart opgeleverd.

Vergiftigd geschenk

Maar is het dorpshuis niet een vergiftigd geschenk? Zo zou het ervaren kunnen worden. ,,Deze nieuwbouw kent echter ook een groot nadeel voor ons. De nieuwe waardebepaling van het onroerend goed zal fors hoger liggen dan de huidige WOZ. We weten nu al dat de gemeentelijke aanslag voor het nieuwe pand zeker vier à vijf keer zo hoog zal worden dan de huidige ozb”, zegt  h…

Via De Ommelander