Alle 15.250 gemeentelijke bomen in Maasgouw digitaal te raadplegen

Maasgouw – 5 mei 2021 – Alle gemeentelijke bomen in Maasgouw zijn vanaf vandaag online te raadplegen. Op een interactieve kaart is per boom is te zien om welke soort het gaat, of de boom een beschermde status had en in welk jaar de boom geplant is. Met deze bomenkaart wil de gemeente inwoners inzicht geven in het belang en de waarde van de bomen in Maasgouw. In totaal had Maasgouw 15.250 gemeentelijke park- en straatbomen.

img

Bomennota

Al deze bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de gemeente. Ze verfraaien de kernen, zorgen voor verkoeling, houden water vast, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op en houden CO2 vast. Hoe de gemeente op zorgvuldige wijze omgaat met bomen staat beschreven in de Bomennota. De beleidsdoelen uit de Bomennota, de verzamelde (boom)data en een interactieve kaart helpen de gemeente te sturen op een toekomstbestendig bomenbestand en op gerichte vergroening van de dorpen.

Klimaatdata

Naast de interactieve kaart bomenkaart is er ook een kaart beschikbaar met klimaatdata. Zo is te zien op welke plekken het in de zomer erg warm kon worden en op welke plekken wateroverlast kon ontstonden bij piekbuien. Wethouder Lalieu: “Het vergroenen van de openbare ruimte helpt om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Bomen zijn hierin de belangrijkste categorie van ons groen. Ze leveren de meeste waarde op. Maar inwoners kunnen ook zelf meehelpen, bijvoorbeeld door hun tuin te vergroenen.” 

Digitale interactieve bomenkaart

De digitale interactieve bomenkaart is te raadplegen op de website van de gemeente Maasgouw.  


Via Amsterdam Online

Reizen Laos