Alsnog overleg over behoud Basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler

img

De schoolbesturen Akkoord!-Po en RBOB de Kempen hebben aangegeven bereid te zijn om in een overleg met de Mr-en, Dorpsraden en raadswerkgroep hun reactie op het rapport van het vooronderzoek te vernemen.  

Delen bevindingen vooronderzoek

Afgesproken was dat de Mr-en, Dorpsraden, Stichting Hoera en raadswerkgroep naar aanleiding van het vooronderzoek nog vragen zouden kunnen  stellen en opmerkingen zouden kunnen maken. Tijdens een extra ingelaste bijeenkomst op donderdag 21 oktober 2021 hebben deze partijen aangegeven niet in te kunnen stemmen met de bevindingen uit dit vooronderzoek omdat naar hun mening essentiële informatie ontbrak. Omdat Akkoord!-Po en RBOB de Kempen al direct hebben aangegeven af te zien van overname is er geen kons geweest om die informatie te delen.       

Alsnog overleg met schoolbesturen

Wethouder Robert Martens: “De tijdens de bijeenkomst verstrekte informatie zijn voor mij aanleiding geweest nogmaals contact te zoeken met Akkoord!-PO en RBOB de Kempen. De schoolbesturen Akkoord!-Po en RBOB de Kempen hebben aangegeven bereid te zijn om in een overleg met de Mr dorpsraden en raadswerkgroep hun reactie op het rapport van het vooronderzoek te vernemen. Ik ben verheugd met deze toezegging en hoop dat dit leidt tot een verdergaand onderzoek.”

Foto's DeltaLimburg.nl
281021/HvL


Via Amsterdam Online