Axideo – Even stilstonden bij het evangelie met kapelaan H. Peters

Roermond – 16 mei 2021 – Elke zondagochtend kunt u bij DeltaLimburg.nl kijken naar een korte evangelische boodschap ter overdenking. Op deze zevende zondag van Pasen is het woord aan kapelaan drs. H. Peters, vanuit de Caroluskapel in Roermond. De Caroluskapel is de kapel van het voormalige Kartuizerklooster Bethlehem te Roermond. 

Over de Caroluskapel

Deze 14e eeuwse laatgotische kapel met een rijk interieur in Zuid-Duitse Rococostijl had een lange geschiedenis die teruggaat tot 1369. Ridder Werner, heer van Swalmen, had het plan om een kapel te stichten, gewijd aan de Heilige Maria van Bethlehem.

In ruil voor erediensten in deze Bethlehemkapel, mocht het Keulse kartuizerklooster in 1376 een nieuw klooster stichten op het achterliggende terrein. Het klooster bestond uit een kerk, een kapittelzaal, een refter, een kruisgang met twaalf monnikencellen en een economisch gedeelte met o.a. een brouwerij, een bakkerij en stallen.

Van het oorspronkelijke klooster resteren nu nog de kloosterkerk (huidige Caroluskapel), de kapittelzaal, refter, kruisgang en het keukengebouw. 

(bron WeAreRoermond)

Over Stichting Axideo

De doelstelling en intentie van deze stichting gaat uit van  

De boodschap voor de 35ste Wereldcommunicatiedag op 27 mei 2001 van Paus Johannes Paulus II: “Verkondig het vanaf de daken”: het evangelie in het tijdperk van de wereldwijde communicatie.”

“Als we vooruitkijken zien we behoorlijke vergrijzing van de bevolking. In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen niet meer in staat zijn een H.Mis op de normale manier bij te wonen. Wij hopen ook dan in een behoefte te kunnen voorzien.”

Aan deze serie reportages werken bisschop Harrie Smeets, pastoor-dekens en nagenoeg alle priesters uit het Bisdom Roermond mee. 

Reportage: Stichting Axideo 

160521/HvL


Via Amsterdam Online

Reizen Laos