BC Broekhin koppelt twee goede doelen aan Kerstactie

Roermond – 9 november 2021 – Nu de herfstvakontie er weer op zit en de dagen korter beginnen te worden, wil BC Broekhin zich (net als vorig jaar) graag inzetten voor de minder bedeelden. Dit schooljaar worden er zelfs twee goede doelen gekoppeld aan de kerstactie: de Voedselbank en de Vrienden van Laurentius. Bent u zelf werkzaam bij een bedrijf en willen collega’s of het bedrijf zelf ook deelnemen aan een (of misschien wel zelfs aan beide) acties? Uw hulp is van harte welkom!! 

img

Het hoort een beetje bij de signatuur van de school om oog te hebben voor een ander en dat de leerlingen zich ervan bewust worden dat niet iedereen met een gevulde maag op school komt. 

Voedselbank Midden-Limburg

Onderstondende tekst  komt uit een email van de Voedselbank Midden- Limburg:
 
De gestage groei van het aantal deelnemende gezinnen aan onze voedselbank (Midden-Limburg) zet, mede door de coronapandemie, nog steeds door. Deze week ontvangen 292 gezinnen in Midden-Limburg een voedselpakket. Ter vergelijking: in mei 2018 waren er 67 gezinnen, die op onze hulp aangewezen waren Wij verwachten de komende weken nog een flinke aanwas van het aantal gezinnen, mede als gevolg van de hoge energieprijzen.
 
In het verleden konden wij bijna dagelijks voedsel ophalen bij diverse supermarkten. Thans is de situatie zodanig, dat wij nog maar mondjesmaat voedselproducten (zowel verse producten als lang houdbare producten) van de supermarkten ontvangen. Dit dateert vanaf het begin van de coronacrisis, toen er sprake was van “hamstergedrag”. Daarnaast hebben de supermarkten hun beleid m.b.t. voedselverspilling aangepast.
 
Dat betekent, dat de supermarkten gedurende de dag veel producten, die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten, met kortingen verkopen.
 
Deze voedselproducten werden daarvoor aan onze voedselbank aangeboden. De situatie is op dit moment echt schrijnend. Wij zijn amper in staat een redelijk voedselpakket aan onze gezinnen aan te bieden.
 
Onze hulp is hard nodig!  We hopen dan ook dat de stapel houdbare producten de komende weken gestaag groeit. Vanaf maandag 8 november stonden er op drie plaatsen op onze school inzamelplekken waar leerlingen en personeel houdbare producten in kunnen leveren. Denk aan soep, pasta, rijst, koffie, thee, (groente) conserven, etc.. 

Vrienden van Laurentius

Daarnaast had de school nóg een goed doel verbonden aan de kerstactiviteit: de Vrienden van Laurentius: Een bezoek aan het ziekenhuis is meestal niet leuk. Deze stichting werft gelden waardoor er extra zorg en comfort geboden werd aan jonge patiëntjes…

Vanuit de poli kindergeneeskunde is de wens geuit om I-pads aan te kunnen schaffen. Met deze I-pads kon kleine kinderen het behandelplan beter uitgelegd worden. Kinderen zijn daardoor vaak minder bang voor een operatie of ingreep en/of herstellen sneller.

De invulling van de Kerstacties 

1.      Per klas/ mentorgroep werd/worden één of twee personen aangewezen die de mentorgroep willen vertegenwoordigen bij een bezoek aan het ziekenhuis.
2.      Deze leerlingen krijgen een rondleiding op de kinderpoli (mits de regels rond Corona dit toestonden).
3.      Deze leerlingen worden de ambassadeur van hun mentorklas.
4.      De ambassadeurs vertellen aan hun klas wat ze tijdens de rondleiding gezien en geleerd hebben.
5.      Samen met een mentorgroep worden zoveel mogelijk lege flessen verzameld en ingeleverd bij een supermarkt. Na het inleveren van de lege flessen worden de ‘statiegeld-briefjes’ verzameld op school.
6.      Elke leerling/ personeelslid werd gevraagd om in de week voor kerst een statiegeldbriefje te doneren van minimaal € 1.

Doet u ook mee? 

Bent u zelf werkzaam bij een bedrijf en willen collega’s of het bedrijf zelf ook deelnemen aan een (of misschien wel zelfs aan beide) acties?
 
Stuur dan een email naar jvanmontfort@mdw.broekhin.nl of neem telefonisch contact op via 0475-346666.

Foto's BC Broekhin
091121/HvL

 


Via Amsterdam Online