Enquête over afvalinzameling in Leudal – de resultaten zijn bekend

Leudal – 5 mei 2021 – In februari had de gemeente Leudal een enquête gehouden over afvalinzameling. De gemeente Leudal streeft naar een duurzame samenleving waarbij in de toekomst geen plaats meer is voor afval en ook inwoners worden hierin gehoord. Via deze enquête omtrent afval konden inwoners hun mening  geven over de afvalinzameling in Leudal. De resultaten zijn nu bekend en worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad en de te maken keuze als het gaat om uw afval in Leudal.

img

Resultaten bekijken

Hier kunt u de uitkomsten van de gehouden enquête inzien.

Doelstellingen

Samen met de andere gemeenten, waarvoor Reinigingsdienst Maasland het afval inzamelt (Maasgouw en Roerdalen), zijn realistische doelstellingen opgesteld voor de komende jaren:

• Het verlagen van het restafval naar 100 kg restafval per inwoner uiterlijk in 2023;

• Het verlagen van het restafval van 100 kg naar 80 kg restafval per inwoner uiterlijk in 2025.

Terugdringen restafval

Om deze doelstellingen te behalen zijn onder deskundige begeleiding van adviesbureau De Afvalspiegel vier scenario’s voor de toekomstige afvalinzameling opgesteld. Dit voor de belangrijkste afvalstromen: restafval, GFT, PMD en oud papier/karton. De focus ligt hierbij op het terugdringen van het relatief hoge percentage GFT in de restafvalcontainer. Voor Leudal is dit 42% van de afvalinzameling.

 
 


Via Amsterdam Online

Reizen Laos