Geboren in 1966? Maak online uw coronavaccinatie-afspraak

20 mei 2021 – Bent u geboren in 1966? Dan kunt u nu online een afspraak maken voor een vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het gaat om 250.000 personen, die hierdoor versneld aan de beurt zijn voor een vaccinatieafspraak. U hoeft dus niet te wachten op de brief die u binnenkort ontvangt met een uitnodiging voor een vaccinatie. 

img

Geboren in 1966?

U krijgt vanaf vrijdag 21 mei de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie op de mat, vanaf dat moment kunt u ook telefonisch een afspraak maken. Het gaat om ruim 250.000 mensen. 

Dubbele uitnodiging

Mensen kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat zij werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kon de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen.

Vaccinatielocaties

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst had inmiddels 132 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover had uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.
Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl. 

200521/HvL


Via Amsterdam Online

Reizen Laos