Geboren in 1972 of 1973? Maak nu online uw coronavaccinatie-afspraak

27 mei 2021 – Bent u geboren in 1971? Dan kunt u nu online een afspraak maken voor een vaccinatie BioNTech/Pfizer of Moderna. Daar krijgt u het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. U krijgt vanaf zaterdag 29 mei de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie op de mat, vanaf dat moment kunt u ook telefonisch een afspraak maken. In totaal zijn er ruim 462.000 mensen geboren in 1972 en 1973. 

img

Dubbele uitnodiging

Mensen kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat zij werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kon de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen.

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst had inmiddels 136 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover had uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.

Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl. 

270521/HvL


Via Amsterdam Online

Reizen Laos