Geboren in 1976? Maak nu online uw coronavaccinatie-afspraak

29 mei 2021 – Bent u geboren in 1976? Dan kunt u nu online een afspraak maken voor een vaccinatie met het vaccinJanssen. U krijgt vanaf woensdag 2 juni de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie op de mat, vanaf dat moment kunt u ook telefonisch een afspraak maken. In totaal zijn er ruim 205.000 mensen geboren in 1976.

img

Waarom krijgt deze leeftijdsgroep het Janssen-vaccin?

De keuze wie welk vaccin krijgt, is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad, de beschikbaarheid van vaccins en de omvang van een groep of geboortejaar. Het doel is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in Nederland te beschermen tegen COVID-19. Het Janssen-vaccin werd sinds april ingezet in Nederland.

Dubbele uitnodiging

Mensen kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat zij werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kon de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) had inmiddels 136 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover had uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.

Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl. 

290521/HvL


Via Amsterdam Online

Reizen Laos