HELD en Gemeenschapsraad Heibloem bundelen krachten

Heibloem – 12 juni 2021 – De Gemeenschapsraad Heibloem en HELD (Heibloem Energiek Leefbaar Duurzaam) hebben de intentie om hun krachten te bundelen en werken toe naar één bestuur en één organisatie. Op die manier denken beiden de belangen van het dorp beter te kunnen behartigen. Ook merken ze dat het voor alle stakeholders – zoals de inwoners van Heibloem, verenigingen, ondernemers, de gemeente Leudal en andere belanghebbenden – nu niet duidelijk is wie wat doet.

img

Omdat allebei de belangen van de Gemeenschap Heibloem en de leefbaarheid in de breedste zin behartigen, werd al veel terreinen nauw samengewerkt. Denk hierbij aan het woningbouw-initiatief en de strijd om de Heihorst te behouden. Voor de toekomst zal het geen vraag meer zijn wie wat doet, want dat gaan ze gewoon samen doen.
 
Er zijn een aantal scenario’s bekeken en op dit moment is er voorkeur voor het scenario waarbij beiden onder één bestuur verder gaan en stapsgewijs zaken samenvoegen. De intentie is dat dit dan onder de vlag van HELD zal plaatsvinden.

De vragen die dat met zich meebrengt en zaken die geregeld moeten worden, worden nu geïnventariseerd. Wanneer dat helder is, verwacht men ook meer te kunnen zeggen over het moment waarop dit formeel werd. In de tussentijd werd nauw samengewerkt door alle kennis te delen en te bespreken en ook de vervolgstappen in nauw overleg verder uit te werken.
 
Voor leden van HELD en de werkgroepen/initiatieven die gebruik maken van faciliteiten van de Gemeenschapsraad verandert er niets. Met al deze partijen zal in het vervolgtraject nog worden gesproken.

Bron Heibloem.daarleefje/foto Leon van Lier

120621/HvL


Via Amsterdam Online

Reizen Laos