In­for­ma­tie­bij­een­kom­sten over ont­werpplan N280 Leudal

Baexem – 22 juni 2021 – De Provincie Limburg gaat de N280 in de gemeente Leudal vernieuwen. Het gaat om het wegvak tussen de kruising met de N273 (Napoleonsweg) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Om omwonenden en andere geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP), houdt de Provincie Limburg op dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli bijeenkomsten in Baexem. Vooraf aanmelden is verplicht. 

img

Ter inzage

Het ontwerp-PIP, het milieueffectrapport (MER) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen zes weken ter inzage van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een zienswijze vindt u op de webpagina Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan.

Praktische informatie

wanneer – dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli 2021

waar – Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem.

aanmelden – vanwege de coronamaatregelen kunt u de bijeenkomsten alleen bezoeken als u zich vooraf aanmeldt. U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier voor bijeenkomsten 29 juni en 1 juli.

Te­rug­kij­ken di­gi­ta­le bij­een­kom­sten

Op donderdag 10 juni en donderdag 17 juni hielden de Provincie Limburg en gemeente Leudal digitale informatiebijeenkomsten. Het webinar van 10 juni ging over het tracé Baexem, terwijl het webinar op 17 juni zich richtte op het hele tracé. U kunt de webinars terugkijken via onderstondende links.

De provincie Limburgs is nu bezig om de vragen die zijn gesteld tijdens de digitale bijeenkomsten te beantwoorden. Deze vragen en antwoorden zijn binnenkort te lezen op de website van de provincie Limburg. 

Foto Provincie Limburg
220621/HvL 


Via Amsterdam Online

Reizen Laos