Onderzoek Veldeke Limburg – 78% Limburgers spreekt dialect

25 juni 2021 – Onlangs had Veldeke Limburg een grootschalig onderzoek laten uitvoeren onder de Limburgse bevolking om na te gaan hoe de stand van zaken is met betrekking tot het Limburgse dialect. De belangrijkste conclusie is dat 78% van de Limburgse bevolking – al dan niet gebrekkig – een vorm van dialect spreekt. “Dit lijkt een uitstekende score vergeleken met het dialectgebruik in andere provincies, maar er zit een addertje onder het dialectgras.” 

img

Veldeke Limburg concludeert:

Van alle volwassen inwoners van de provincie Limburg spreekt 67% vloeiend een van de Limburgse dialecten. Daarnaast geeft nog eens 11% aan het Limburgs wel te spreken maar gebrekkig. In totaal spreekt dus 78% van de Limburgse bevolking – al dan niet gebrekkig – een vorm van dialect. Voor het merendeel van hen is dat het dialect van hun huidige woonplaats (66%), voor een minderheid het dialect van een eerdere woonplaats (10%) en voor een ander deel een “mengelmoes” van dialecten (24%).

Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van Veldeke is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoekbureau R&M Matrix uit Sittard onder een representatieve steekproef vaan ruim 1.100 inwoners van de provincie van 18 jaar en ouder.

Dat lijkt een uitstekende score voor het Limburgs vergeleken met het dialectgebruik in andere regio’s in Nederland. Maar er zit een addertje onder het dialectgras.

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral de ouderen zijn die nog in grote getale Limburgs spreken en dat die vaardigheid stelselmatig afneemt naarmate de jongere groepen in beeld komen. Waar bij de Limburgers van 65 jaar en ouder nog 74% vloeiend Limburgs spreekt is dat percentage bij de jongste groep van 18-34 jaar gedaald naar 52%.

Uit de cijfers werd ook duidelijk dat slechts een klein percentage (2%) van de inwoners van deze provincie het dialect niet spreekt én ook niet begrijpt.

Nog veel meer cijfers zijn terug te lezen op de website van Veldeke Limburg.

Bron Veldeke Limburg
250621/HvL


Via Amsterdam Online

Reizen Laos