Roermond wil met nieuwe cultuurvisie meer mensen bereiken

Roermond – 26 november 2021 – De gemeente Roermond wil doorpakken op cultureel vlak. Met de nieuwe cultuurvisie wil de gemeente meer ruimte bieden aan makers, meer mogelijkheden voor cultuur in de wijken en inzetten op thema’s zoals urban culture. De gemeenteraad bespreekt binnenkort de nieuwe meerjarenvisie. Daarnaast ondersteunt de gemeente de sector om zo goed als mogelijk uit de coronacrisis te komen.

img

Het culturele veld wil men na forse investeringen in de afgelopen jaren nu uitbouwen door beter te verbinden met culturele ondernemers, versterking van nieuwe en bestondende initiatieven en het aanhaken van de jongeren. 

Cultuurwethouder Ferdinand Pleyte: “Roermond gaat de komende jaren samen met cultuurmakers, ondernemers, verenigingen en burgers aan de slag om cultuur en erfgoed meer inwoners te laten bereiken. Daarmee willen we recht doen aan de kleurrijke stad die Roermond is!”

Om meer verbindingen aan te brengen en kennisdeling aan te jagen werd de lokale culturele basisinfrastructuur versterkt, krijgt het Platform Cultuur Roermond een centralere rol in en voor de culturele sector en worden de cultuurmiddelen breder ingezet waardoor er meer konsen ontstonden voor nieuwe initiatieven.

Dat gebeurt ook voorbij de gemeentegrenzen, bijvoorbeeld in samenwerking met de Cultuurregio Noord-Limburg en de samenwerking met het Limburg Festival en het Huis voor de Kunsten Limburg. Met de nieuwe visie ontstaat een meer divers en breder toegankelijk cultureel veld dat goed past bij de kleurrijke stad die Roermond is. Daarnaast kon men op die manier het culturele veld stimuleren om aan te haken op provinciale en landelijke subsidies.

261121/HvL

Via Amsterdam Online