Spoorlijn Roermond – Nijmegen werd verbreed en geëlektrificeerd

Roermond – 9 juli 2021 – Goed nieuws voor de vele passagiers die (dagelijks) gebruik maken van de Maaslijn. De spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen werd geëlektrificeerd en verbreed. Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de Provincie Limburg kon het project, dat duurder werd dan voorzien, toch doorgaan. De 89 kilometer lange Maaslijn is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Het streven is dat het project eind 2024 gereed is. 

img

Nu er een bestuurlijk akkoord ligt, kon voortvarend aan de slag worden gegaan met het elektrificeren en deels verdubbelen van de Maaslijn. Door een extra financiële bijdrage van zowel het Rijk als de Provincie Limburg kon het project dat duurder werd dan eerder was voorzien, worden gerealiseerd. In constructief overleg met het Rijk en in afstemming met ProRail is het gelukt de financiering rond te krijgen. Provinciale Staten moeten dit besluit nog bekrachtigen. Streven is dat het project eind december 2024 gereed is.

Samen dragen van de lasten

Uit de definitieve kostenraming door ProRail blijkt dat het gehele project nu € 266 miljoen (excl. Btw) gaat kosten. Zowel de Provincie als het Rijk dragen samen de extra kosten en dragen respectievelijk 20 miljoen en 60 miljoen euro (excl. Btw) bij om de mobiliteit te vergroten én te vergroenen.

Daarnaast werd een reservering van 42 miljoen euro getroffen om eventuele projectrisico’s op te vangen en daarmee te borgen dat het project geen vertraging oploopt. Hierin participeert het Rijk voor 75% en neemt de Provincie Limburg 25% voor haar rekening. Ook is besloten dat het Rijk voor 50% participeert in het risico voor de OV-concessie bij eventuele vertraging na 2024. Bij vertraging zijn er extra kosten voor Arriva door een langer doorlopende diesel-exploitatie. De totale bijdragen van Rijk en regio komen met dit akkoord in evenwicht. 

Proces

Met de duidelijkheid over de financiering is de volgende stap om het provinciaal inpassingsplan door Noord-Brabant en Limburg vast te stellen. Streven is om dit in november 2021 te realiseren. Na de besluitvorming kon gestart worden met het realiseren van de vernieuwing van de Maaslijn. Daarmee werd het netwerk van geëlektrificeerde spoorlijnen in Zuid-Oost Nederland gecompleteerd.

De provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, het Rijk en ProRail gaan gezamenlijk aan de slag om het project tijdig gereed te krijgen. Een betere verbinding zorgt voor een betrouwbaardere dienstregeling voor de reizigers. Door minder CO2-uitstoot draagt het ook bij aan het werken aan een beter klimaat voor de toekomst.  

Verbindende spoorlijn

De Maaslijn, een spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen, die dagelijks zo’n 20.000 passagiers vervoert, maakt onderdeel uit van de openbaar vervoer (OV-) concessie die personenvervoerder Arriva voor de Provincies Limburg en Gelderland uitvoert.

De 89 kilometer lange Maaslijn doorkruist drie provincies (Noord-Brabant, Gelderland en Limburg) en tien gemeenten en is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Het aantal reizigers is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en neemt naar verwachting de komende jaren verder toe.

Omdat de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen overwegend enkelsporig is, kunnen de treinen elkaar uitsluitend ter hoogte van de stations passeren. Met de elektrificatie van de Maaslijn, snelheidsverhogende maatregelen en het op cruciale plekken aanleggen van extra spoor krijgt de Maaslijn een flinke kwaliteitsimpuls.

Foto Leon van Lier
090721/HvL

 


Via Amsterdam Online

Reizen Laos