Themawandeling door natuurgebied Isabellegreend

Roermond – 17 september 2021 – Op vrijdag 24 september organiseert Het Limburgs Landschap een themawandeling door het natuurgebied Isabellegreend ten zuiden van Roermond. Een gebied dat voornamelijk bestaat uit allerlei soorten grasland met verspreid liggende bosjes en waterpartijen. In het gebied lopen het hele jaar Gallowayrunderen en Konikpaarden.

img

Door die begrazing en de invloed van de Maas zijn in dit gebied stroomdalgraslanden ontstonden met karakteristieke plantengroei van onder andere agrimonie, knoopkruid en margriet. Deze ruige, maar gevarieerde vegetatie trekt op haar beurt weer vele insectensoorten aan en die zorgen voor een gevarieerde natuur. Ook de hier voorkomende bever is een aanwinst voor de natuur. Door in het wilgenstruweel weer open plekken te knagen, ontstaat eveneens variatie en dat had weer een duidelijke positieve invloed op de soortenrijkdom.

Het Limburgs Landschap organiseert regelmatig (thema)wandelingen.

Praktische informatie

wanneer – vrijdag 24 september 2021, van 19.00 tot 21.00 uur

waar – natuurgebied Isabellegreend

startlocatie – parkeerplaats, Merummerbroekweg, 6049 CX Merum

aanmelden – aanmelden is verplicht en kon op deze webpagina van Limburgs Landschap, vol = vol, er is een maximum van 12 deelnemers

attentie – goed schoeisel en een verrekijker werd aanbevolen

170921/HvL


Via Amsterdam Online