Vernieuwde website Duurzaam Leudal

Leudal – 4 november 2021 – Leudal wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. Gelet op de klimaatveranderingen is dat niet vanzelfsprekend. De belangrijkste klimaatdoelen zijn vastgelegd in een landelijk Klimaatakkoord. Leudal gaat zich richten op aardgasloos Leudal, energie besparen in woningen en bedrijven en zonnepanelen op alle daken. Om iedereen te informeren over deze plannen, over subsidies en hoe iedereen zelf een bijdrage kon leveren is de website Duurzaam Leudal vernieuwd.

img

Als gevolg van CO₂-uitstoot warmt de aarde op en zien we gevolgen als extreme hitte, droogte en wateroverlast. Dat vraagt om grote veranderingen in ons energiegebruik: maximale energiebesparing, maximaal gebruik van duurzame energie en het in hoog tempo beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De gemeente Leudal gaat zich richten op meerdere gebieden, namelijk: aardgasloos Leudal, energie besparen in woningen, energie besparen in bedrijven en zonnepanelen op alle daken. Om dit streven in goede banen te leiden en de belangrijkste klimaatdoelen (49% CO₂-reductie in 2030 en 95% CO₂-reductie in 2050) te halen, zijn landelijke afspraken vastgelegd in een Klimaatakkoord.

Hierin werd van iedereen gevraagd ‘duurzaam te doen’: van inwoners, ondernemers, instellingen en overheden. Zo gaan we duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en naar duurzame mobiliteit.We kunnen dit niet alleen!

Om inwoners en ondernemers te informeren over de voorgenomen plannen in Leudal, maar ook over subsidies en hoe iedereen zelf een bijdrage kon leveren is de website Duurzaam Leudal vernieuwd: www.duurzaamleudal.nl

Wethouder Piet Verlinden: “Op de website is ook meer te vinden over het programma Duurzaam Leudal, dat bestaat uit maatregelen die de gemeente neemt voor een schoner milieu en om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, daar hebben we onze inwoners en ondernemers hard bij nodig. Hopelijk mag onze vernieuwde website www.duurzaamleudal.nl, jullie wegwijs maken in de mogelijkheden die er zijn. Neem bij vragen ook zeker contact op met onze beleidsmedewerkers duurzaamheid, die hier heel graag willen helpen om samen Leudal een stuk duurzamer te maken!”

Pop-upstore in Heythuysen

Tot het eind van dit jaar is ook de pop-up store, gelegen in Heythuysen aan de Dorpstraat 51, voor iedereen te bezoeken op vrijdagen van 14.00 tot 18.00 uur. In de store kun je alles te weten komen over de mogelijkheden voor verduurzaming van je woning. Daarnaast is er ook altijd een E-coach aanwezig om je van een goed advies te voorzien. Dit initiatief is een samenwerking van Leudal Energie, Rabobank Peel en Maas en de gemeente Leudal.

041121/HvL


Via Amsterdam Online