Voortgang ontwikkeling Nautische Boulevard Wessem

Wessem – 29 oktober 2021 – Op 20 oktober vond een bijeenkomst plaats over de Nautische Boulevard in Wessem in verband met de transformatie van de Prins Mauritshaven naar de zogenaamde Nautische Boulevard. Het zuidelijk deel van de haven is al een aantrekkelijk watersport(recreatie)gebied. Gemeente Maasgouw wil het noordelijk deel van de Nautische Boulevard Wessem laten uitgroeien tot hét watersportservicecluster van de regio Maasplassen en een aantrekkelijke overgang met Wessem realiseren. 

img

De bijeenkomst was georganiseerd door gemeente Maasgouw. Naast een vertegenwoordiging van de gemeente waren ondernemers en direct belanghebbenden van de Nautische Boulevard aanwezig en Waterschap Limburg. Doel van de avond was elkaar informeren en bijpraten over de plannen, de huidige stand van zaken en hoe ontwikkelingen in samenhang opgepakt kunnen worden.
 
In zijn openingswoord benadrukte wethouder Johan Lalieu hoe fijn het is om na zo lange periode weer een fysieke bijeen te zijn. Hij nodigde bedrijven uit om meer inbreng te geven om de gezamenlijke missie verder te brengen. Gemeente en bedrijven hebben elkaar hierbij nodig!

Maurice Borgignons van de gemeente Maasgouw gaf een doorkijk naar de planologische situatie richting de toekomst. Daarin houdt de gemeente al rekening met de nieuwe Omgevingswet. Tot en met 4 november ligt de Omgevingsvisie van de gemeente Maasgouw ter inzage en kon men een zienswijze indienen. In de Omgevingsvisie werd de ontwikkellijn van de Nautische Boulevard vastgelegd.

John Giesen van de Ontwikkelingsmaatschappij Limburg presenteerde de voortgang van de aankopen van percelen door de gemeente om de transitie naar Nautische Boulevard mogelijk te maken.

Marita Cals van Waterschap Limburg lichtte de hoogwaterbeschermings-plannen toe. De dijk langs de Nautische Boulevard moet versterkt worden. In die sectie moet de dijk circa 70 centimeter worden opgehoogd. De bedrijven liggen buitendijks en de versterking moet binnendijks worden uitgevoerd.Bij de verdere uitwerking van de plannen blijft de gemeente kijken hoe de ontwikkelingen in samenhang kunnen worden opgepakt en betrekt de gemeente de ondernemers en direct belanghebbenden van de Nautische Boulevard.

Verslag Waterschap Limburg/foto DeltaLimburg.nl (jachthaven Wessem)
291021/HvL
 
 


Via Amsterdam Online