Niet meer bekeuringen in Tholen-Stad dan anders

In de binnenstad van Tholen werd niet meer dan anders gecontroleerd op foutparkeerders. Dat is de reactie van het dagelijks gemeentebestuur na vragen van de VVD-fractie. Parkeerwachters zouden volgens de VVD de laatste weken meer boetes uitschrijven dan gebruikelijk. Niet waar, zeggen de wethouders en de burgemeester.

Bij het liberale VVD-raadslid Arjan Deurloo zijn diverse klachten binnengekomen. Zo kreeg een mevrouw een bon van 109 euro omdat ze tijdens het uitladen van haar auto buiten het parkeervak stond. “Bewoners hebben het gevoel dat ze niet meer mogen laden en lossen, terwijl dat vroeger wel mocht”, zegt Deurloo.

Dat ligt blijkens de antwoorden anders. De klachten die bij de gemeente binnenkomen gaan met name over parkeren binnen 5 meter van een hoek van de straat, parkeren voor een invalidenoprit en het parkeren van bedrijfswagens.

Parkeerdruk niet toegenomen
Het gemeentebestuur ziet ‘op basis van het aantal meldingen en gegeven boetes’ geen toename van de parkeerdruk. “Dit laat onverlet dat er wel sprake is van een hoge parkeerdruk zoals we al jaren bemerken.” In Tholen-Stad zijn regelmatig aannemers aan het werk die de busjes her en der parkeren.

Volgens het college krijg je niet zomaar een bekeuring in Tholen-Stad. Als de bestuurder tien minuten niet bij zijn voertuig is geweest, gaan de handhavers uit van foutief parkeren en niet van laden en lossen. “Als dit niet zichtbaar is en het voertuig staat op de stoep of anderszins verkeersonveilig, dan werd er wel beboet. Als de eigenaar van het voertuig erbij aanwezig is, werd er in een gesprek duidelijkheid gevraagd omtrent het getoonde gedrag en geen boete uitgeschreven”, staat in de antwoorden op de raadvragen.

Niet strenger geworden
Het beeld dat er méér gehandhaafd werd zou niet kloppen: de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa), afkomstig uit Bergen op Zoom, hebben twee uur per week om te controleren. Wie in Tholen lang wil laden en lossen kon terecht op het parkeerterrein in de Eendrachtsweg. Verder zijn de Botermarkt en de Kerkstraat overdag bereikbaar voor iedereen.

Ontheffing
Als een bewoner van de Botermarkt of Kerkstraat bijvoorbeeld gaat verhuizen en deze vraagt ontheffing aan om buiten de venstertijden gebruik te kunnen maken van deze straten, werd er ontheffing verleend. Tegelijkertijd werd er ook in andere straten in het centrum waar geen of weinig parkeerplaatsen zijn, geen boete uitgeschreven als uit gebruik van de knipperlichten blijkt dat men aan het laden en lossen is. Als men langdurig wil laden en lossen (bijvoorbeeld in verband met verhuizing) werd er in alle gevallen een ontheffing verleend, mits deze aangevraagd werd.

Er zijn plannen om de parkeermogelijkheden in en rondom de binnenstad uit te breiden.

Via Omroep Tholen