Tholen ontevreden over maatregelen Haringvlietbrug

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Tholen is ontevreden over de maatregelen die Rijkswaterstaat had aangekondigd voor de Haringvlietbrug: een rijstrook per rijrichting en 50 km/u voor een periode van twee jaar. Samen met overheden uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en het bedrijfsleven blijven we aandringen bij Rijkswaterstaat op alternatieven die minder hinder en minder langdurig nadelige effecten opleveren voor onze ondernemers en inwoners. We steken daarbij in op het open houden van twee rijbanen per rijrichting in combinatie met snelheidshandhaving.

Tholen werd, evenals andere gemeenten en belanghebbende partijen, eind juni volledig verrast door de aangekondigde maatregelen aan de Haringvlietbrug. Wethouder Corniel van Leeuwen: “We willen zo min mogelijk overlast voor onze inwoners en bedrijven. Samen met de andere overheden blijven we in gesprek met Rijkswaterstaat om tot een betere oplossing te komen.”

Doordat we als overheden gezamenlijk een vuist hebben gemaakt tegen het eerder genomen besluit van Rijkswaterstaat hebben we Rijkswaterstaat ervan kunnen overtuigen dat de consequenties van hun besluit onacceptabele veiligheidsrisico’s voor onze inwoners met zich meebrengen. Naast de nadelige effecten voor het verkeer en onze economie, zijn we vooral bezorgd over de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het stemt ons tevreden dat Rijkswaterstaat naar aanleiding van deze gesprekken het eerder genomen besluit had uitgesteld. De tussenliggende tijd moet ons inziens worden benut om tot een betere oplossing te komen, met als doel reistijdvertraging zo veel als mogelijk te voorkomen.

Vanaf 9 augustus
Rijkswaterstaat had aangegeven dat het verkeer op de Haringvlietbrug vanaf 9 augustus 2021 voor de komende twee jaar nog maar 50 kilometer per uur op de Haringvlietbrug mag rijden. Ook worden auto’s in beide richtingen over een rijstrook geleid. De brug gaat daarnaast nog maar een keer per week open voor schepen. De brug moet worden gerenoveerd, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen. De renovatie kon pas in 2023 plaatsvinden.

Via Omroep Tholen