ChristenUnie Rijssen-Holten start campagne ‘22

De CU-Rijssen-Holten is gestart met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Volgens voorzitter Wim Groenewegen is begin dit jaar een begin gemaakt met het opstellen van het politieke programma voor de periode 2022-2026.

RIJSSEN-HOLTEN –  Groenewegen: “Daar hebben we onze leden over geraadpleegd en daaruit kwamen als speerpunten voor onze politieke agenda voor Rijssen-Holten vier onderwerpen naar voren: energietransitie, veiligheid, wonen in de toekomst, Zorg en Noaberschap 2.0.”

Dat is door de programmacommissie en de fractie uitgewerkt en aangevuld. Op de algemene ledenvergadering van 16 november is het verkiezingsprogramma vastgesteld en is de nieuwe kondidatenlijst definitief gemaakt. “Naast bekende hebben we ook nieuwe gezichten,” zegt Groenewegen. “We zijn erg blij dat er ook jonge mensen geïnteresseerd zijn om een rol te spelen in de actieve lokale politiek. Zo gaan we samen aan de slag om een bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin iedereen meetelt en iedereen meedoet.”

De komende maanden zullen gebruikt worden om het programma breder bekend te maken bij het publiek.

Via Hart van Rijssen