Platte column: LHTBHI-XYZ-deers

Iej koant zeggen wa-j weelt, mear dee LHTBI-XYZ- ideologie is nit benauwd en breaidt het alfabet stöadig verdan oet. Iej mun zo heanig al wal een beukn biej oew hebben woer at de ofkörtingen vuur stoat. 

Kortens leus ik van radicale feministen dee at dan tegen kearls warn mear dan tegeliekertied kearl én vrouwe weelt wean. Det kón toch echt nit. Iej mun der mear opkommen.

Het kon nog gekker. Het geet jums non nog oawer leu dee at tot achter de komma weelt ‘finetunen’ aower hoe at ze biej heurt of weelt heuren, zo völle kluurn hef de reagenboagel al geent nit. Mear at dee beweaging een betjen tot röste is e-kömmen, hebt ze ne aandere doelgroep vuur oogne.

Zo völle kluurn hef de reagenboagel al geent

Deers bevuurbeeld. Deers? Joa, deers. Iej hebt al de Petieje van de Deers. Woerumme zöalt ze zik nit drok maken um deers dee at zik nit good behaandeld veult. Aj al een hospice vuur deers hebt, woerumme dan gin andacht vuur dee oarme deers dee at zik nit good koant oeten.

Lachet miej nit oet want van ’t zommer, maken ik het live met, an de Pasopsweg op de Borkeld, an disse kaante van de E8. Ik fietsen doar en zagge doar een vrouwmeanske met nen overall an de melkbeeste noar binnen hen doon. Dan zo-j verwochten det ze biej het anmanen dan zeg ‘alo meisjes, vruit, noar binnen hen’. Mear ik heuren het good. Ze dreef ze noar binnen hen en reup doar biej ‘alo jongens, jongens alo. Kom jongens, alo, noar binnen hen’.

Ik maken het live met an de Pasopsweg op de Borkeld

Ik völle zowat van de fiets of en mét steuf der zonne mooie gekluurden fazaanthaan aower de Pasopsweg hen.

Wat zol doar an de haande wean. Warren det boln, dee at umme bouwd warn tot melkvee, mear dea at zik dan nog wal nen bolle veult. Of zollen het vrouwlijke melkbeeste wean, dee at mangs nit weet wat ze zeent. Op eawn dage veult ze zik melkkoo en op oneawn dage bollen, dus ‘jongens alo’.

Dree van dee beeste reageren mear heel troag en keken wat veraltereerd van eur of.

Ik had met dee deers te doon. Ginne partieje van de deers in de buurte den at dit onrecht vuur dee dree melkbeeste met zol nemmen um doar kamervroagen aower te stellen.

’s Naches dreumen ik van de petieje vuur de plaanten. Det hew nog nit. Koomp der vaste nog wal ne moal.

Vrouwenmantel? Det kán toch nit!

Gerard Voortman

Via Hart van Rijssen