Platte column over de Rabo

Ooit kreeg ik min salaris in een broen zäkn, van ‘n penningmeaster hoogstpersoonlijk. Doar ko’j oaweral alns van kopen, zolange het zäkn nit löag was. A’j wat oawer heulden gung het noar de spoarbaanke. An het loket gaf iej dat geald of, op het postkontoor, later biej de Rabobaanke, an kunnige leu. Op een gegeven memeant krege viej as lerarencorps de oproop um een verhaal an te heuren van ’n baank-directeur. Hee lea oet dat het de bedoelige was um alns centraal te regelen, het leewst via zinne baanke. Exit giro. In ’t vervolg haalden iej biej het loket wekkelijks het geald wa’j neurig harren en iej mossen ne haandtekening zetten. Thoes kree’j een oawerzich van de stand van zaken. Toen ik nen hypotheek anvreug, gung ’n directeur persoonlijk met miej noar ’n netoaris, in zinnen Fiat 124. Geleaidelijk an kömmen d’r fusieprocessen. De Rabo oet Nötter verhuusden noar Riessen, de katholieke baanke sleut zich doar biej an, in Eanter ha’j ook twee baanken, dat wör ook één geheel en Riessen en Eanter gungen ook tehope. D’r bleef in Eanter ne Rabobaanke. Den gung op ’n lessen dichte, iej kregen d’r een noargeestig soortemeant noodhok woer a’j geald konden drejen. Ook dat is now of elop: “gesloten!” 

Zo gaaw ’n hoarfst good en wal op gaank köm, stapten ik tot en met 2020 noar de Eanterse baanke en an de helpdesk ha’j doar Janny Schippers, aait kloar vuur een gezellig pröatje, en dan kreeg ik op min verzeuk twee agendaatjes, ene vuur de vrouwe en ene vuur miejzelf. Mer dee baanke zit now dichte, dus efkes een telefoontje noar de Rabobaanke in Riessen. Nen robot an de tellefoon! “Zeg langzaam en duidelijk uw vraag.” “Agenda 2022!” reup ik laankzaam en zo dudelijk meugelijk. Ik mozze de postcode, het hoesnommer en verestig ook ‘n geboortedoatum opgewen en toen wör ik duurverbeunden. “Het spijt ons dat er nog wachtenden voor u zijn, er is even niemend om u te helpen.” Doarnoa nog een moal of zesse: “de wachttijd is langer dan u van ons mag verwachten. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.” Dan toch contact. “Waarmee kon ik U van dienst zijn?” De agendaatjes zijn op… Er komen ook geen nieuwe exemplaren meer.” 

Viej koopt dus zelf een passend agendaatje 2022 in nen bookweenkel. Mear toch. De centrale Rabobaanke boekten in 2020 1096 miljard euro netto winst. Kan vanoet dee grootschaligheaid nit éen miljoen of zo richting Riessen um doarvan mear personeel an te schaffen en ‘n robot in dat vieverke achter de Rabobaanke te verzoepen? En vuur 2023 Rabo Volente geane genog agendaatjes…

Gerrit Kraa

Via Hart van Rijssen