Platte column: strategische visie

Foto: ©2021 STUDIO 81 Photography

Iej köant nen hoop van de gemeente Riessen-Hoolten zeggen, mear iej köant nit zeggen det ze niks an ’t plat doot. Alns nog op de riegel. 

Biej het binnenkommen in het gemeentehoes steet op grote borden da’j oe oet mangt drukken in ’t plat, en nog wal in minstens twee varianten: ’t Sallaands en Tweants. Doarbiej is de kaans groot det ze ook nog in het plat terugge-doot. 

Al heel lange leden wörden der vanoet de Twente Academie op an-edrungen om trouwambtenaren an te stellen dee een huwelijk in het plat köant voltrekken. Doar hef Riessen-Hoolten der minstens dree van. Zol ook te gek wean: iej zollen wal ne trouwerieje in het Duuts of het Engels können kriegen, mear nit ‘t plat? Gelukkig is doar in vuurzeen. 

Mer het allerbelangriekste is wal een joarlijksen dialectroad. Al seends 1993 dut een gemeenteroad mooi plat in de dialectmoand meart. En umdet in Riessen-Hoolten een gemeenteroad ne hele mooie dwarsduursnede is van leu oet Riessen en Hoolten, kon het grötste gedeelte van een gemeenteroad ook heel mooi plat. 

‘n Road van Riessen-Hoolten is ne hele mooie dwarsduursnede van Riessen en Hoolten

Zelfs as ze met mekoar an distern goat doot ze det gewoon in mooi plat. En wat alle joar wier opvaalt: zo gaauw at de roadsleden oawer dee vaalske schaamte hen zeent, werd ‘r volop discussieerd oawer van alns en nog wat, net zo as ze noaderhaand oonder mekoar in de kontine doot. Ook angenaam is det de polletieke discussies ineens vuur alleman te volgen zeent. 

‘n Platroad is good vuur de democratische bewustwording

Een platroad is ook steal good vuur de democratische bewustwording, want gin één roadslid werd verplícht um plat te doon. A’j oe better veult biej oew eagen soort Hollaands, dan veendt gin ene det stom of vervelend. Zo geewt oonze volksvertegenwoordigers mekoar in een dialectroad alle ruumte den a’j neurig hebt. Zélfs weelt ze verkeerde wedstrieddrang vuurkomn, want ooit was der nen platbeker in-esteeld, de Karel Schönfeld Wichers-bokaal. Mear het wörden ne wedstried um zo geforceerd meugelijk plat te doon en det was wier nit de bedoeling. Vandoar det een lesten platbeker an een helen gemeenteroad is escheunken. Hee steet in de roadszale op een speciaal waandpleankn met de oorkonde der biej.

Mer der is nóg mear. Kortens köm de nieje strategische visie oet. Den löp van 2010 tot 2030 en werd alle vief joar tegen ’t lechte heulden. Mer ’t meuiste is det disse plannen vuur de kommende joaren ook in ‘t Riessens en ‘t Hooltens werd oet-evoerd. De musea van Hoolten en Riessen zorgt vuur ne strategische visie in hedendaags plat. En det is allemoal ‘t bedrief van roadsgriffier Gert Veerman. Hee veendt: a’j as gemeente vúúr het plat zeent, dan munn de toekomstplannen óók in good plat te leazen wean.

Den Veerman mag bliewen!

Gerrit Dannenberg

Via Hart van Rijssen