Aanwezigheid rivierkreeften blijft zorgelijk

Waddinxveen/regio – Uit onderzoek blijkt dat in een groot deel van het gebied waar Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard over gaat, uitheemse rivierkreeften leven. “Gezien hun negatieve invloed op het watersysteem is dat zorgelijk”, meent hoogheemraad Agnes van Zoelen. 

Volgens Van Zoelen is het noodzakelijk om in de komende jaren de ontwikkeling van de kreeften te blijven volgen. Ook vindt een meerjarige proef plaats met het verwijderen van Amerikaanse rivierkreeften. Sinds 2020 volgt het hoogheemraadschap de aanwezigheid van rivierkreeften. 

In 2021 zijn bij dit onderzoek op bijna alle meetlocaties in de Krimpenerwaard Amerikaanse rivierkreeften gevonden. In Schieland was dat op ongeveer een derde van de meetlocaties. Het beeld dat dit jaar uit het onderzoek komt, is vergelijkbaar met de meting van vorig jaar. 

Amerikaanse rivierkreeften komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. In wateren hier zorgen deze uitheemse kreeften, volgens het hoogheemraadschap, voor overlast en problemen. Ze graven gangen en holen in oevers, waardoor oevers verzwakken, afbreken en er meer bagger ontstaat. Dit kon leiden tot extra kosten voor baggeren en het herstellen van oevers. Ook woelen deze kreeften de bodem om, verknippen waterplanten, eten veel kleine waterdieren en planten zich snel voort. Dit verstoort de natuurlijke balans en is slecht voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. 

Mogelijk helpt het onderzoek ook om te begrijpen waarom de kreeften op sommige plaatsen wel of niet voorkomen. Dat kon mogelijk tot maatregelen leiden. 

Via Hartvanzuidplas.