Drie varianten in beeld voor kabeltracé Zevenhuizen

Zevenhuizen – TenneT zegt binnen een paar maanden een keuze te maken voor het kabeltracé naar het nieuwe hoogspanningsstation in Zevenhuizen. Het besluit werd genomen aan de hand van de input die bewoners van het gebied de afgelopen dagen bij de netwerkbeheerder konden geven.

TenneT, dat samen met netbeheerders Stedin en Liander verantwoordelijk is voor het project, had maandag en dinsdag een aantal kleine fysieke inloopbijeenkomsten georganiseerd om belanghebbenden in het gebied bij te praten. Om het hoogspanningsstation in Zevenhuizen, dat eind 2024 klaar voor gebruik moet zijn, van de nodige stroom te voorzien, moet er onder de grond een kabelnetwerk worden aangelegd. De bijeenkomsten werden, verspreid over acht blokken, bijgewoond door 21 belangstellenden.

“Het is meer dan een glasvezelkabeltje aanleggen”, vertelde projectmanager Gerben Kreijkes namens TenneT. “Het gaat om één verbinding met drie aansluitingen en per aansluiting om drie kabels.” Voor die negen kabels is een aanlegstrook van 12 meter nodig en om al de opgegraven grond neer te leggen, is er zelfs een werkstrook van 35 meter nodig.
“We realiseren ons dat dat een enorme impact had voor de perceeleigenaar. En daarom proberen we een zorgvuldig en volledig transparant proces te doorlopen”, zei woordvoerder Sandra van Vreeswijk.

Op dit moment zijn nog drie tracés in beeld om verbinding te maken tussen de stations in Bleiswijk en Zevenhuizen. Door het voorkeurstracé – gekozen na een haalbaarheidsonderzoek dat een paar jaar geleden is uitgevoerd – is een streep gezet, omdat in het gebied tal van nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo werd de Swanladriehoek ontwikkeld als woonwijk en sport- en recreatiegebied en komt in de oksel van de N219 een logistiek bedrijventerrein gecombineerd met twee kassenbedrijven (Knibbelweg-Oost).

Eén van de nieuwe tracés die in beeld zijn, loopt door de Swanladriehoek, maar gaat niet onder woningen of de toekomstige velden van TC Zevenhuizen en VV Groeneweg door. “Het gaat er precies tussendoor”, aldus Kreijkes. Bij de aanleg van het kabelnetwerk werd volgens Kreijkes gebruikgemaakt van beproefde techniek. Ongeveer zestig procent vindt plaats via gestuurde ondergrondse boringen en veertig procent via open ontgravingen.

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos