Ed Lugthart: ‘De expertise was er, maar die werd nu gemixt’

Zuidplas – Voor wie huishoudelijke hulp nodig had, een traplift of dagbesteding bijvoorbeeld, verandert er vanaf 1 juli íets, maar ook weer niets. Directeur Ed Lugthart van Stichting ZO! hoopt in elk geval dat inwoners van Zuidplas voorlopig niet eens zullen merken dat de gemeente de hulp en ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook welzijnsactiviteiten en opbouwwerk, had ondergebracht bij één loket.

Judith Rikken

0180-310050. Een nieuw telefoonnummer voor wie voor een van bovenstondende zaken de gemeente nodig had. Als de telefoon rinkelt bij de nieuwe Stichting ZO!, zit daar elke ochtend een team klaar van sociaal werkers, consulenten en welzijnswerkers die tot voor kort hun werk ieder voor zich deden.

Overleg was er altijd al wel, maar vanaf donderdag werken de mensen van het Sociaal Team, Welzijn Zuidplas, de Wmo-consulenten, opbouwwerkers en een aantal medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin ook fysiek samen. Dat gebeurt in gebiedsteams: elk dorp krijgt zijn eigen team, en op termijn ook een plek waar inwoners letterlijk bij Stichting ZO! kunnen aankloppen.

Moordrechtenaar Ed Lugthart is degene die de nieuwe stichting met zo’n zeventig medewerkers leidt en zich de komende tijd bezighoudt met de samensmelting van de verschillende onderdelen. Het doel: de toegang tot zorg en ondersteuning eenvoudiger maken en uiteindelijk problemen eerder zien en in samenhang proberen op te lossen. 

Juiste plek
Lugthart: “Het fijne van een team is dat de medewerker die een inwoner met een probleem aan de telefoon had, alleen maar even over zijn of haar schouder hoeft te kijken voor overleg met een collega. Zo komt de hulpvraag snel op de juiste plek terecht.”

De gemeente wil, met de inzet van Stichting ZO! uiteindelijk meer doen voor hetzelfde geld. “Er is grote druk op het sociaal domein”, zegt Lugthart. “Dat komt vooral door de vergrijzing en een steeds grotere vraag naar bijvoorbeeld jeugdzorg. Het geld is er niet altijd, dus moeten andere keuzes worden gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat als we vragen van inwoners integraal bekijken, en onze expertises mixen, we verdere problemen vóór kunnen blijven.”

Meer informatie: info@stzo.nl.

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos