Fracties willen dat college beter naar inwoners luistert

Zuidplas – In een brief aan burgemeester en wethouders had raadslid Martin Damen van de fractie van PvdA/GroenLinks zijn zorgen gedeeld over zijn ervaring dat inwoners zich vaak niet gehoord voelen en zich afvragen of de gemeente er wel is voor hen. ‘De laatste tijd vragen wij ons steeds meer af: voor wie zijn de gemeenteraad en college van B&W er?’, schrijft Damen.

Met een aantal voorbeelden licht hij zijn punt toe. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op de voorbereidingen voor de aanleg van hoogspanningskabels in Zevenhuizen en op die van een snelfietstracé in Moordrecht. Ook noemt hij de verontwaardiging van een jubilerend echtpaar, dat wel een standaard-felicitatiebrief van de gemeente had ontvangen, maar geen bos bloemen. 

‘Inwoners en ondernemers hebben het idee een nummer te zijn, waarbij de mens of de onderneming onvoldoende werd gezien’, stelt Damen. ‘De afstand tussen hen en de lokale overheid is te groot.’

Twee problemen moeten volgens zijn fractie worden opgelost: gebrekkige informatievoorziening en doorgeschoten regeldwang. Damen noemt de brief, die hij op de agenda van de gemeenteraad wil laten zetten, een signaal waarmee het college zijn voordeel kon doen.

Het eerste punt waarop Damen wijst – informatievoorziening naar inwoners – speelt ook een rol in de zorgen die de fractie van de VVD dezer dagen had over de mogelijke vestiging van een regionale opvanglocatie voor (bijna-)statushouders in Zuidplas.

De VVD liet het onderwerp op de agenda zetten van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 mei, onder andere omdat de fractie vindt dat het creëren van draagvlak en begrip bij inwoners een belangrijk aspect is.

Verrassing
Fractievoorzitter Ferry van Wijnen: “De informatienota over dit onderwerp kwam voor onze fractie als een verrassing, laat stonden voor onze inwoners. Ja, het is een collegeverantwoordelijkheid, maar het had eerder en actiever met ons als raad en de samenleving gedeeld kunnen worden.”

Hij noemt dat nodig, gezien de reacties van inwoners in 2015 toen Zuidplas besloot om vluchtelingen op te vangen in de Nieuwerkerkse sporthal De Kleine Vink. “Het ging hier om een andere categorie vluchtelingen (van deze mensen was de status nog niet bepaald), maar de nood was hoog en ook toen nam Zuidplas haar verantwoordelijkheid. Maar de scepsis, woede en het onbegrip bij inwoners tijdens de hiervoor belegde informatieavond hebben toen diepe indruk op me gemaakt.”

Hij wijst ook op een ander aspect: “Het enorme enthousiasme dat ontstond bij inwoners en lokale ondernemers om deze groep vluchtelingen te helpen en te begeleiden. Daar waar het soms moeilijk is voldoende vrijwilligers te krijgen, was het aantal aanmeldingen hier zo groot dat er zelfs mensen bedankt zijn voor het aanbod.”

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos