Hoogspanningsstation werd hoger gebouwd

Zevenhuizen – Het hoogspanningsstation, dat in Zevenhuizen werd gebouwd, werd anderhalve meter boven het huidige grondoppervlak gebouwd. Dit in verband met overstromingsrisico’s.

Erik van Leeuwen

De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de locatie van het station, aan de oostzijde van de N219 tegen het NS-spoor Den Haag-Utrecht. In het najaar neemt de raad een besluit over het kabeltracé dat tussen het hoofdstation in Bleiswijk en het nieuwe station in Zevenhuizen werd gelegd.

Netwerkbeheerder TenneT besloot onlangs om een streep te zetten door de omstreden zuidelijke variant van dat tracé en in te zetten op een tracé dat ten noorden van de A12 loopt. Daarmee lijkt de angel uit het dossier. Er waren door omwonenden veel bezwaren ingediend tegen het oorspronkelijke tracé. Voor het nieuwe kabeltracé werd een nieuw participatieproces opgezet.

Zeker is dat door de komst van het nieuwe hoogspanningsstation één ondernemer het veld moet ruimen. Een fruitkweker raakt zijn grond kwijt en krijgt daar een vergoeding voor. “Het is wrang dat een ondernemer moet stoppen om anderen te helpen”, reageerde Cock van der Spek, fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP. Hij gaf ook aan dat het station noodzakelijk is om de stroomvoorziening te garanderen. “We moeten klaar zijn voor de toekomst.”

De locatie voor het hoogspanningsstation ligt op minimaal 250 meter van de bebouwde omgeving. Rondom het station zal beplanting komen. 

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos