[Ingezonden brief] ‘Geen hoogbouw in Zuidplas, maar wel in Moordrecht’

Foto: Pixabay/Markus Christ

In Hart van Holland van vorige week las ik dat de gemeenteraad van Zuidplas unaniem van mening is dat hoogbouw niet past in Zuidplas. In Nieuwerkerk niet hoger bouwen dan zes lagen en in de dorpen is vier lagen de limiet. Toch had diezelfde raad vorig jaar ingestemd met een woontoren van zeven lagen midden in Moordrecht. Een plek precies naast het enige beschermde dorpsgezicht van Zuidplas. Velen zullen de stellingname van de raad veroordelen als draaien. Ik juich reflectie toe. Niet blind je eigen besluit volgen, maar open blijven stonden voor verbetering. Tot zover de lof.

Want nog geen paar weken eerder maakte de gemeente Zuidplas de inbreng van meedenkende inwoners van Moordrecht met de grond gelijk. Die inwoners zien grote risico’s bij een gebouw van zeven lagen precies op die cultuurhistorisch waardevolle plek bij het Drost IJsermanpark en het Waaltje. Ze zijn niet alleen maar tegen, maar maakten zelfs een alternatief plan. Het zijn geen stedenbouwkundigen, maar het is een handreiking voor een dialoog. 

Dat lijkt echter aan Zuidplas niet besteed. Ik raad elke ambtenaar, die inwoners bij planvorming wil betrekken, aan raadsnota 1311B te lezen. Daarin staat de reactie van de gemeente op het plan. Gênant. Dit is geen dialoog. Dit is kleineren.

En de vraag is of deze inbreng van inwoners echt geen aanknopingspunten biedt. Nergens blijkt dat de veroordelende gemeentelijke stedenbouwkundige zich realiseert dat er zich op tien meter afstand een beschermd dorpsgezicht bevindt. Wel sluit de ambtenaar zijn of haar oordeel af met de constatering dat het ernstig de vraag is of dit plan, met alleen maar laagbouw, leidt tot een wijk met een dorps gevoel. 

Precies dat gevoel was voor de gemeenteraad vorige week reden in de dorpen niet hoger te gaan dan vier lagen. Ik vraag me af of die meedenkende inwoners van Moordrecht het nog begrijpen.

  • Pieter Beeldman, Moordrecht

Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Via Hartvanzuidplas.