[Ingezonden brief] ‘Verkeersplan lukt nooit’

Een verkeersplan voor het Betondorp zal nooit lukken vanwege het bewezen onvermogen van de gemeente om verkeersproblematiek aan te pakken. Voorbeeld is de flater van het festivalterrein bij de roeibaan, waar meerdaagse festivals voor 60.000 mensen georganiseerd moesten worden. Terrein gereed en niemand wist hoe bezoekers en hulpdiensten er veilig konden komen.

Ander voorbeeld van bewezen onvermogen. Rond 2011 kreeg Zevenhuizen de ellende van de Zuidplasweg die van wethouder Hazelebach ineens “duurzaam veilig” moest worden: aan weerszijden werd een meter asfalt verwijderd, de middenstreep verdween en op een halve meter van de wegrand kwam een blokbelijning, om, aldus een verstrekte folder, de automobilist te dwingen het midden van de weg te kiezen. 

Een fiasco. Vrachtwagens ploegden diepe sporen naast het asfalt en slingerden terug op de weg. Nu ligt er gelukkig weer een fatsoenlijk stuk weg.

Ander voorbeeld van bewezen onvermogen? De kruising in Zevenhuizen van Burgemeester Klinkhamerweg en Noordelijke Dwarsweg. Een kruising die geen kruising is. Wie over de Noordelijke Dwarsweg wil rijden, moet eerst linksaf de Klinkhamerweg op en dan rechtsaf om weer op de Noordelijke Dwarsweg te komen. Voor voetgangers en fietsers de vraag hoe hier veilig aan de andere kont te komen. Voor schoolgaande kinderen is het volstrekt onoverzichtelijk. 

Een aanfluiting. Nog zo’n verkeersflater in Zevenhuizen: het verwijderen van de voorrangsborden bij het bruggetje over het Kanaal, waar nu het recht van de sterkste geldt.

Er is nog geen huis gebouwd in het Vijfde Betondorp en dagelijks staat het verkeer vast op de N219. Bij de Koningskwartierrotonde moet je steeds langer wachten om de N219 op te kunnen. De ANWB zegt op 10 juni dat de structurele files al weer terugkomen, vooral op wegen met twee rijstroken.

Gedeputeerde Koning: “Achtduizend woningen kon, maar er moeten er geen tienduizend gebouwd worden!” Nu er toch bijna 10.000 woningen in Zuidplas komen, ook het Koningskwartier (!) meetellen, gevoegd bij de toenemende drukte van de nieuwe industrieterreinen bij de A20 (onder andere Knibbelweg-Oost) zal het voor de gemeente Zuidplas uitgesloten zijn met een goed verkeersplan te komen. Dat lukt nooit. Er is gewoon teveel verkeer.

  • Henk van Dongen, verkeersdeelnemer en bewoner van Zevenhuizen


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos