Landschapspark De Rotte: grote ambities, nu het geld nog

Regio – Het algemeen bestuur van recreatiegebied De Rottemeren had maandag ingestemd met het ontwikkelplan voor landschapspark De Rotte. Daarmee is de koers voor de groenblauwe toekomst van het gebied voor de komende tien jaar vastgesteld. De ambities zijn groot, het werd echter een uitdaging om voldoende financiën te vinden.

Landschapspark De Rotte is groter dan het huidige beheersgebied van De Rottemeren. Volgens de drie gemeenten die in het recreatieschap zitten – Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas – is een upgrade nodig om een antwoord te hebben op toekomstige ontwikkelingen.

De druk op het gebied als plek om de recreëren en van de natuur te genieten is de afgelopen jaren flink groter geworden, mede door het oprukken van de verstedelijking in de regio.

Wethouder Daan de Haas doelde daar ook op tijdens de behandeling van het ontwikkelplan in de openbare vergadering van het algemene bestuur op 17 mei. Hij wees op het masterplan van Zuidplas (het Vijfde Dorp) voor het middengebied van de Zuidplaspolder. “De nieuwe inwoners gaan straks ook op zoek naar plekken om te recreëren en De Rotte ligt binnen handbereik. Door het Landschapspark De Rotte werd het gebied toegankelijker voor iedereen.”

“Het plan gaat om ‘wát’, nu breekt de fase aan van ‘hóe’ we het gaan doen”, zei Nelleke den Boom van Staatsbosbeheer. Belanghebbenden zitten al een tijdje, als klankbordgroep, aan tafel bij het schap. 

Aandachtspunten
Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek is op het plan. Agrariërs maken zich zorgen dat de uitbreiding van het gebied ten koste van hun goede grond gaat, ondernemers volgen met argusogen de plannen voor de bereikbaarheid en de Alliantie GroenBlauwe Rotte zegt nog een aantal aandachtspunten te hebben. Ook hondenbezitters hadden de besluitvorming graag nog even uitgesteld gezien en vroegen net als de andere critici om een betere uitwerking van het plan met oog voor hun wensen en belangen.

Het algemeen bestuur ging daarin niet mee en stelde het plan maandag vast, met de toezegging aandacht te hebben voor de ingebrachte punten bij het vervolgtraject. 

Volgens Bert Wijbenga, wethouder van Rotterdam en voorzitter van het algemeen bestuur van het recreatieschap, was het maken van het ontwikkelplan door de vele belangen een ingewikkelde puzzel. Hij sprak desondanks van een ‘kwaliteitssprong’. 

Hij zei zich wel zorgen te maken over de financiering. “Om de ambities te verwezenlijken hebben we geld nodig en dat zullen de betrokken gemeenten zich moeten realiseren.”

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos