Miljoenen voor renovatie van slechte parken

Het Bückeburgpark moet ook worden aangepakt.

Het Bückeburgpark moet ook worden aangepakt. (Google Streetview)

Nieuwerkerk aan den IJssel – Zes parken in Nieuwerkerk aan den IJssel naderen volgens het college van Zuidplas het einde van hun levensduur en moeten voor ruim 3,5 miljoen euro worden opgeknapt. Als de gemeenteraad kiest voor de ‘plusvariant’, met bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen voor jongeren, komt daar nog 2 miljoen euro bij.

Vanwege de omvang van de financiële consequenties hebben burgemeester en wethouders besloten om de parkrenovaties te betrekken bij de afwegingen die gemaakt moeten worden met het oog op bezuinigingen. Zij hebben de raad twee scenario’s voorgerekend: één waarbij in de zes parken de ‘basis op orde’ is en een ‘plusvariant’.

Het gaat om het Bückeburgpark, de Groenzone Europalaan, het Essepark, het IJsselpark, het groengebied aan de Kleinpolderlaan en het Uilendaalpark. In de parken zijn de verhardingen en het groen versleten, zijn de voorzieningen niet meer toereikend en/of is de ruimtelijke verschijningsvorm niet meer van deze tijd.

De reden dat alleen parken binnen de dorpskern Nieuwerkerk aan den IJssel worden vervangen, hangt samen met de huidige staat van de geïnspecteerde parken. Volgens het college is uit de inspectie gebleken dat de genoemde parken in zo’n slechte conditie verkeren, dat de renovaties noodzakelijk zijn om te voorkomen dat er fors extra onderhoudskosten nodig zijn om de huidige situatie in stand te houden.

Het Bückeburgpark zou volgend jaar als eerste aan de beurt zijn om opgeknapt te worden, het IJsselpark (vanaf 2025) als laatste. Het meeste geld is gemoeid met de aanpak van het Europalaanpark (minstens 1.886.000 euro), gevolgd door het IJsselpark (minstens 800.000 euro).

Het college wijst erop dat in de andere dorpen al (gedeeltelijke) renovaties zijn uitgevoerd, zoals van het park aan de Hennipgaarde in Zevenhuizen, van het Moordrechtse Moerdregtpark en Viverepark, en van het park achter de Grutto in Moerkapelle, in combinatie met de aanleg van een nieuwe speelplaats.

Verschil
In de variant ‘basis op orde’ worden de Nieuwerkerkse parken weer ‘op hoogte’ gebracht en worden paden, bruggen en groen vervangen in lijn met de bestondende situatie.

In de variant ‘parken plus’ – die twee miljoen euro meer kost – is er ruimte om aan te sluiten bij andere ambities. In de sportvisie is bijvoorbeeld opgenomen dat er in de openbare ruimte meer sport- en beweegvoorzieningen moeten komen. 

Daarnaast is er volgens het college, in lijn met het duurzaamheidsprogramma, meer groen en water gewenst om een klimaatadaptieve omgeving te creëren. De plusvariant biedt ook mogelijkheden voor het creëren of vervangen van ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren.

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos