Tekenwedstrijd voor jarige Droppie Water

Regio – Het stripfiguurtje Droppie Water, waarmee waterschappen kinderen leren over schoon en voldoende water en veilige dijken, bestaat veertig jaar. Dat werd gevierd met een striptekenwedstrijd voor basisscholieren.

In 1981 verscheen de eerste strip van Droppie Water bij het toenmalige hoogheemraadschap van Schieland. Die strip ging over het schoonmaken van rioolwater.

De striptekenwedstrijd die nu is uitgeschreven, en waarvoor de waterschappen zelf basisscholen benaderen, had hetzelfde onderwerp. Van kinderen werd gevraagd een stripverhaaltje af te maken.

Dag van de Duurzaamheid
Voor de maker van de origineelste en mooist ingekleurde strip is er een prijs. Op 8 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, reiken Janouk Kelderman van Klokhuis en de striptekenaar van Droppie Water, Robert van der Kroft, die uit op de school van de winnende leerling.

Op de facebookpagina Droppie Water is te zien wat er in veertig jaar allemaal is veranderd en hoeveel beter het nu met het water gaat.

Via Hartvanzuidplas.