Uitbreiding tuincentrum Van der Spek op losse schroeven

Beeldkwaliteitsplan/Gemeente Zuidplas

Zevenhuizen – De gemeenteraad had het college opdracht gegeven een aanvullend onderzoek te verrichten naar de uitbreidingsplannen van tuincentrum Van der Spek. Het voorstel tot uitbreiding zou deze week in de raad worden besproken, maar is van de agenda gehaald.

Door Erik van Leeuwen

De uitbreiding van het tuin- en verscentrum van 968 naar 8000 vierkonte meter houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad keek in eerste instantie nog positief aan tegen de plannen, maar de stemming is veranderd, zo bleek afgelopen week tijdens de commissie Ruimte.

De gemeenteraad blijkt gevoelig voor geluiden vanuit de lokale middenstand, die vreest dat de uitbreiding ten koste gaat van de omzet. “De koek kon maar één keer verdeeld worden”, zei Stephan Droogh van Intratuin, die gebruikmaakte van het inspreekrecht. Ondernemers zeggen grote investeringen te hebben gedaan, waarbij omzetverlies de toekomst van hun bedrijven in gevaar brengt. “Het is niet zo dat er in één keer veel inwoners in het gebied gaan wonen”, gaf Droogh aan. “Pas in 2025 werd de eerste woning in het Vijfde Dorp opgeleverd.”

Ook trokken hij en David van der Dussen van tuincentrum Van der Dussen de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau in twijfel dat er nog marktruimte zou zijn. Die zou gebaseerd zijn op onvolledige cijfers. “Van ons bedrijf is alleen de binnenruimte meegerekend. Onze grootste verkoop vindt buiten plaats, daar hebben we zevenduizend meter”, reageerde Van der Dussen.

Triangel
Ook in buurgemeente Waddinxveen had men grote moeite met de uitbreiding van Van der Spek. Winkeliers van het Gouweplein vrezen dat er veel koopkracht ‘wegstroomt’ als Van der Spek zijn ambities kon waarmaken. “De nieuwe woonwijk Triangel ligt maar op tweeënhalve kilometer van Van der Spek, het Gouweplein op drieënhalve kilometer”, zei Henk de Bas van Ondernemers Platform Waddinxveen. “Concurrentie is prima, maar wel eerlijke concurrentie.”

Ook de winkeliersverenigingen van de zes winkelcentra in Zuidplas zien de grote uitbreiding liever niet komen. “Die staat haaks op de conclusies in de detailhandelsvisie, waarbij de nadruk werd gelegd op clustering”, aldus een woordvoerder. Vastgoedhandelaar Altera, eigenaar van het Gouweplein in Waddinxveen, had een ‘eigen’ bureau in de arm genomen. Dat concludeert dat er geen marktruimte is voor de uitbreiding van Van der Spek in Zevenhuizen.

De ondernemers vinden de plannen veel te omvangrijk en vrezen het nevenassortiment dat Van der Spek gaat aanbieden. Ook de gemeenteraad vindt de plannen ‘aan de maat’ en is daarom voorzichtig. “Dit plan leidt tot kaalslag van het lokale winkelbestand. Dat lijkt mij niet de bedoeling”, zei Martin Damen (PvdA/GroenLinks). “Als andere bedrijven aan de geeuwhonger komen, moeten we dit niet doen”, stelde Jos Wiegman van de VVD. “Het is een mooi en zelfs fantastisch plan, met eten, drinken en veel beleving, maar ook wij hebben nog onze vragen over verdere uitwerking van de plannen”, aldus Frans Klovert (D66).

“Het werd heel groot”, zei Wim Janse (CDA), die de horecaruimte als voorbeeld gaf. “Duizend meter. Goed voor achthonderd mensen in het pannenkoekenrestaurant.”

Jan Smit (Nieuw Elan Zuidplas) haalde ook het verkeer erbij. Hij vreest dat de Bredeweg vastloopt en ‘dat er file komt te stonden op de A12’. Diverse raadsleden wezen er ook op dat Van der Spek in het verleden wet- en regelgeving aan de laars had gelapt.

“Er zijn genoeg punten die verheldering nodig hebben”, zei Klovert, die met Martin Damen pleitte voor een aanvullend onderzoek. Ook andere partijen vinden het hard nodig om een derde partij naar de plannen te laten kijken. Wiegman: “Wij vragen niet om hetzelfde onderzoek opnieuw te doen, maar wel om nieuwe informatie tegen het licht te houden.”

Via Hartvanzuidplas.