Verdere ozb-verhoging behoort voor VVD niet tot de opties

Zuidplas – Als het aan de VVD ligt, werd het gat in de begroting van de gemeente niet gedicht door een verdere verhoging van de ozb na 2022. Dat is volgens de grootste partij van Zuidplas ‘onbespreekbaar’.

Erik van Leeuwen

“Wij zijn van mening dat de onroerendezaakbelasting niet de sluitpost mag zijn van de begroting”, aldus fractievoorzitter Ferry van Wijnen. Om een tekort van ongeveer 4 miljoen euro in 2025 weg te werken, moet de gemeente fors bezuinigen of de lokale heffingen verhogen. “We hebben voor komend jaar al ingestemd met een indexering van de ozb, maar verdere verhoging zien wij niet zitten.”

Afgelopen week kwamen bij een raadscommissie de opties op tafel voor bezuinigingen en voor het verhogen van lokale heffingen. Het ging daarbij niet om het al maken van keuzes, maar om de onderwerpen die in beeld zijn om eventueel in te snijden in de komende bezuinigingsoperatie. De lijst met opties is divers: van het korten op de kosten van de uitwerking van de sportvisie (50.000 euro) tot het wegstrepen van gratis hondenpoepzakjes (15.000 euro).

“Daarvan zeggen wij: niet meer doen. Wij zijn initiatiefnemer van het afschaffen van de hondenbelasting en dan is het raar om de zakjes nog te subsidiëren”, aldus Van Wijnen, die benadrukt dat vrijwel alle bezuinigingen op de lijst bespreekbaar blijven, om daarmee het college meer mogelijkheden te bieden. “We willen niet op voorhand het college al beperkingen opleggen.”

De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over waar de bezuinigingen moeten plaatsvinden. Het tekort kon nog meevallen als er een hogere jeugdzorgbijdrage komt vanuit het Rijk.

De visie van de VVD staat haaks op die van bijvoorbeeld de SP. Die partij wil de ozb wel verhogen en wil voorkomen dat de bezuinigingen kwetsbare inwoners raken. 

Nieuw Elan Zuidplas nam afgelopen week niet deel aan wat zij ‘koehandel’ en ‘handjeklap’ noemde. De lokale partij vindt dat de gemeente ook de eigen organisatie goed moet doorlichten om te kijken of er bezuinigd kon worden. “Anders is het raar om inwoners ook te laten bezuinigen”, aldus woordvoerder Jan Smit. 

Via Hartvanzuidplas.