Weber: Zuidplas groeit, dus meer politie nodig

Zuidplas – Burgemeester Han Weber gaat samen met zijn Waddinxveense evenknie Evert Jan Nieuwenhuis bij de volgende herverdelingsronde van de politiecapaciteit in de regio vragen om meer agenten voor het team Zuidplas-Waddinxveen.

Volgens Weber is uitbreiding van de politiemacht een logisch gevolg van de groei van Zuidplas en Waddinxveen. Zuidplas schrijft elk jaar duizend nieuwe inwoners in, in Waddinxveen gaat het om ongeveer de helft. “Er werd volop gebouwd in de regio en het is daarom ook nodig dat de politiecapaciteit meegroeit.”

De eerstvolgende herverdelingsronde van de capaciteit in eenheid Den Haag – waartoe Zuidplas en Waddinxveen behoren – is over ongeveer twee jaar. Weber kon zich voorstellen dat Zuidplas en Waddinxveen met Gouda gaan lobbyen voor meer man- en vrouwkracht. “Waddinxveen bouwt Triangel, Gouda Westergouwe en wij gaan als Zuidplas straks een fors aantal woningen bouwen.”
In 2040, als het Vijfde Dorp af is had Zuidplas tegen de 67.000 inwoners (nu 45.000). Dat is wat Weber betreft alle reden voor een forse uitbreiding. “Daarvoor zal ik zeker gaan pleiten, maar we kunnen geen mensen vragen voor woningen en inwoners die er nog niet zijn. De eerste inwoners van het Vijfde Dorp komen pas in 2025.”

Politiebureau
Weber zei er ook bij dat de groei niet betekent dat Zuidplas een eigen politiebureau krijgt. “Ik vind het veel belangrijker dat er genoeg blauw op straat is.”

Volgens Weber is het ook belangrijk om niet te lang te wachten met een lobby naar Den Haag. “Herverdeling zegt het al: de capaciteit in de regio blijft hetzelfde, maar de koek werd anders verdeeld. Dat kon betekenen dat bijvoorbeeld Gouda agenten kwijtraakt aan ons team. Omdat we echter als hele regio groeien, is het belangrijk een lobby te starten voor meer capaciteit. Dan kon daar bij de opleiding tijdig op worden geacteerd.”

Zuidplas en Waddinxveen hebben een historisch eerste kwartaal achter de rug met zeer positieve criminaliteitscijfers. Het aantal woninginbraken daalde fors in vergelijking met vorig jaar: van 51 naar 18. Volgens vertrekkend teamchef Peter Wijnen, die overstapt naar de politie in Gouda, zijn de lage cijfers te koppelen aan de coronamaatregelen, waaronder de avondklok die in januari werd ingevoerd. “We gaan ons best doen om de misdaad zo laag mogelijk te houden. Het algemene beeld van Zuidplas is dat het een zeer veilige gemeente is, waar zeker wel wat gebeurt, maar die door ons als politie te beheersen is.”

Weber wees op de samenwerking tussen inwoners en politie. “Er zullen altijd mensen zijn die dingen doen in de criminaliteit. Melden, melden, melden, zeg ik dan. Als inwoner moet je alert zijn op dingen die niet pluis zijn. Alert ook om de deur achter je op slot te draaien.” (Erik van Leeuwen)

Via Hartvanzuidplas.

Reizen Laos