Woontoren Moordrecht krijgt zes in plaats van zeven etages

Moordrecht – Het appartementencomplex dat woningcorporatie Mozaïek Wonen na sloop van de Moordrechtse jarenvijftigwijk gaat bouwen, werd geen zeven lagen, maar zes lagen hoog. Dat had directeur-bestuurder Ron de Haas van de corporatie woensdag in de gemeenteraadsvergadering gezegd. 

Aanleiding voor de bespreking van het nieuwbouwplan in de raad waren onder andere vragen die het CDA erover had gesteld. De fractie had zorgen over het feit dat een aantal inwoners het participatietraject anders had ervaren dan het college. 

De participatie is volgens burgemeester en wethouders binnen de kaders verlopen. Dat zei ook Ron de Haas van Mozaïek Wonen, die insprak voor de raadsvergadering en aangaf dat vanaf het begin van het project is gekozen voor het informeren en raadplegen van belanghebbenden. “Níet voor meebeslissen.” 

Dat voor die zogenoemde ‘trede van de participatieladder’ is gekozen, zou door Mozaïek mondeling zijn meegedeeld aan de belanghebbenden. De gemeente speelt verder geen actieve rol in de participatie, maar faciliteert slechts. Wel zal het college het doorlopen traject op een later tijdstip evalueren.

De Haas zei dat het plan van zijn woningcorporatie voor de sloop en nieuwbouw van de jarenvijftigwijk niet in beton gegoten is, en dat er van de geplande woontoren een verdieping af kon, en de woningen ergens anders in het plan worden gecompenseerd. “Maar dan is de rek er ook absoluut uit en is het nu zaak om door te pakken”, zo besloot hij.

Wethouder Hordijk ontraadde de motie die vervolgens werd ingediend door CDA en SP en waarin werd gevraagd om de inrichting van een participatietafel, met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en Mozaïek Wonen. 

Volgens Hordijk zou met het aannemen van de motie de suggestie kunnen worden gewekt dat er nog ruimte is om ‘uit de vorig jaar aangenomen Nota van Uitgangspunten te breken’. “En dat is niet het geval.” Hordijk zegde wel toe met Mozaïek in gesprek te gaan over een ‘wat bredere klankbordgroep’. De motie van CDA en SP kreeg geen steun van de andere partijen in de raad en werd verworpen.

Dorpsgezicht
Wel was er algemene instemming met de motie van ChristenUnie/SGP en D66. Beide partijen riepen het college op om bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan er maximaal rekening mee te houden dat de uitstraling van de nieuwe jarenvijftigwijk gaat passen bij het aangrenzende rijksbeschermde dorpsgezicht van Moordrecht.

Via Hartvanzuidplas.