Zuidplas kijkt mee op sociale media

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Zuidplas – Gemeente Zuidplas monitort net als veel andere gemeenten nieuws en reacties op Facebook, Twitter en regionale mediakonalen. ‘Dan gaat het om het signaleren van vragen en zorgen die leven bij inwoners over bijvoorbeeld afvalinzameling, groenbeheer en strooibeleid, zodat daar indien nodig snel antwoord op kon komen’, antwoordt het college op vragen van PvdA/GroenLinks.

De fractie stelde de vragen naar aanleiding van een onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen eerder dit jaar. Daaruit is gebleken dat gemeenten onder andere nepaccounts gebruiken, wat verboden is. Van gemeente Zuidplas is niet duidelijk wat voor account zij gebruikt, de Omgevingsdienst Midden-Holland maakt bij het zoeken in openbare bronnen gebruik van een account op zijn eigen naam, zo blijkt uit de beantwoording.

‘IJsselgemeenten (de Sociale Zaken van gemeente Zuidplas, red.) maakt voor onderzoek naar open bronnen, social media, Marktplaatsomgevingen et cetera gebruik van speciale software (OSINT)’, schrijft het college verder. De gemeente zegt dat bij alle organisaties rekening werd gehouden met de beginselen van proportionaliteit en zorgvuldigheid.

Via Hartvanzuidplas.